تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

دبیران

شروین پناهی | مدرس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

شروین پناهی هستم مدرس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران. با توجه به روابط نزدیک ایران و ترکیه و همچنین روابط تجاری گسترده دو کشور، سرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه و حتی در شرایط کنونی مهاجرت، زبان ترکی یکی از مهارت هایی است که تسلط بر آن برای داشتن شغل و یا موقعیت بهتر، امتیاز بزرگی محسوب می شود. برخی معتقند که ترکی استانبولی نزدیکی بسیاری با زبان آذری دارد، اما باید بدانید این دو زبان علیرغم داشتن کلمات مشترک دو ریشه زبانی متفاوت دارند. آموختن این زبان بیشتر مورد نیاز مهاجران و یا تاجرانی است که برای پیشرفت و…

بیشتر بخوانید »
بستن