احوالپرسی به زبان ایتالیایی

در این صفحه می خواهیم کلمات مهم در احوالپرسی به زبان ایتالیایی به پردازیم.

این مطالب از دیکشنری ایتالیایی به فارسی با توجه به ملزومات یک احوالپرسی به زبان ایتالیایی استخراج شده است.

در این مقاله احوالپرسی به زبان ایتالیایی سعی شده است که جملات ایتالیایی با تلفظ کلمه به کلمه به صورت انگلیسی و فارسی به طور کامل و دقیق ذکر شود تا شما مخاطبان عزیز بتوانید بهتر این زبان زیبا را یاد بگیرید.

در این مجموعه کلمات احوالپرسی به زبان ایتالیایی کلماتی چون:

سلام به ایتالیایی ، حالتان چطور است به ایتالیایی ، روز بخیر به ایتالیایی ، چطوری به ایتالیایی ، بد نیستم به ایتالیایی ، من ایرانی هستم به ایتالیایی و … با معنی و تلفظ کامل قرار داده شده است

در زیر می توانید هم به مشاهده فیلم آموزشی زبان ایتالیایی (احوالپرسی) بپردازید و هم به صورت نوشته مطالعه نمایید

 

  سلام (دوستانه) چا ا وُ
cha-o
Ciao
سلام ، روز بخیر بُون جور نو
bou-onjor-no
Buongiorno
روز بخیر بُون جُورنو سی نیوُرِه
bou-on jorno siy-nyo-re
 آقاBuongiorno signore
روز بخیر خانم بُون جُورنو سی نیُورا
bouon-jorno siynyo-ra
Buongiorno signora
روز بخیر دختر خانم بُون جورُنُو، سی نیور ینا
bouon-jorno, siynyoria-na
Buongiorno signorina
حالتان چطور است ؟ کومِه سِتا
?kome sta
?Come sta
خیلی ممنون موُلتُو گراتسیه
molto gra-t siye
Molto grazie
خوبم ، متشکرم بِنه گراتسیه
bene-gra-t siye
Bene grazie
چطوری؟

کومِه وَ

Kome va

Come va
بد نیستم نُون ، چِه مالِه
non-tche-ma-le
Non c’è male
بسیار خوش وقتم موُلتُو پیا چرِهِ
mol-to pia-che-re
Molto piacere
پدرتان چطور است ؟ کومِه ستا سوآ پادرِه
kome sta sou-a padre
?Come sta suo padre
مادرتان چه طور است؟ کومِه ستا سوآ  مادرِه
kome sta soua-madre
Come sta sua madre
برادر فراتِل لوُ
fratel-lo
 Fratello
خواهر سُورِل لا
sor-rel-la
 Sorella
 

من ایرانی هستم مذکر

ئیوُ سوُنُوئی رانیانُو
iyo sono iy-ra nia-no
Io sono iraniano
من ایرانی هستم مونث ئیوُ سوُنُوئی ئی رانیانا
iyo sono iy-ra nia-na
Io sono in iraniana
من نمی توانم ایتالیایی صحبت کنم ئیوُنوُ پُوس سُو پارلاَرِه ئی تالیانُو
iyo non posso par-lare iy-taliya-no
Io non posso parlare Italiano
سفر به خیر بُون ویاجّو
bouon viadjo
Buon viaggio
به امید دیدار اَ پرِستوُ
a presto
A presto

 

موفق باشید بوُنا فوُرتونا
bouona fortouna
Buona fortuna
متاسفم می دیس پیاَچِه
miy-diys-piya-che
Mi dispiace
خواهش می کنم پرگِوُ
prego
Prego
لطفا” پِر فَووُرهِ
per favo-re
Per favore
خوب بخوابی بوُن ری پُزوُ
bouon ripozo
Buon riposo
کجا اقامت دارید دوُوهِ اَبیتا
dowe a-biy-ta
Dove abita?
در هتل این البِرگوُ
in albergo
In albergo
میخوام بخوابم ووُلیوُ دُرمیرِه
wolio dor-mire
Voglio dormire
خسته ام  مذکر سُونوُ ستانکوُ
sono stanko
Sono stanco
خسته ام  مونث سُو نوُ ستانکا
sono stanka
Sono stanca
لطفا” آهسته تر صحبت کنید پارلی پیو لِنتامِنته پِرفاؤوُرهِ
parliy piou lentamente per fawore
Parli piu lentamente, per favore
انگلیسی صحبت می کنید ؟ پارلا این گلزِه
parla ingleze
?Parlainglese
امروز ئوجّی
odjiy
Oggi
امشب اِستاسِه را
stazera
Stasera
چرا پِرکه
perke
?Perche
این چیست ؟ کوُزه کوهِ ستوُ
kose kouesto
?Cos, e questo
قیمتش چنده ؟ کوانتو کوُستا
kouanto kosta
?Quanto costa
چی می خواهید؟ کوُزا دِزی دِرا
koza deziydera
?Cosa desidera
امروز خیلی کار دارم اُجِّی ئوُموُلتوُلا وُوروُ
odjiy o molto lavoro
Oggi ho molto lavoro
باید چی کار کنم ؟ کُوزا دِووُفارهِ
kosa devo fare
?Cosa devo fare
انگلیسی صحبت می‌کنید؟ پارلا این گلزِه
Parla ingleze
Parla ingleze
آنها چه کسانی هستند؟ کی سوُنوُ

Kiy sono

?Chi sono
آنها دوستان من هستند سوُنوُیی میه یی اَمی چی

Sono iy miyeiy amichy

Sono i miei amici
چه شده ؟ کُوزا چه

Kosa tche

 ? Cosa c’è
چیز بخصوصی نیست نی اِنته دی اِسپه چالهِ

Niyente diy spechale

Niente di speciale
ممکن است به من کمک کنید؟ پوترِه ب بِه اَیی و تارمی

Potrebbe aiyoutarmi

? Potrebbe aiutarmi
می‌توانم به شما کمک کنم؟ پوُس سو اَیی وتارلا

Posso aiyoutarla

? Posso aiutarla
تشکر خودم انجام می دهم گراتسیه ، فاچ چوُ دامهِ

Gratsiye fach-cho dame

Grazie faccio dame

گوئج لند

1 دیدگاه

  1. بازتاب: چطوری به زبان فرانسه بگم سلام - bapico باپیکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن