تدریس خصوصی زبان انگلیسی در نعمت آباد

دبیران

آرزو همافر | تدریس خصوصی زبان دهم در منزل

آرزو همافر هستم، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و معلم زبان انگلیسی پایه دهم در تهران، 8 سال است که به عنوان دبیر و مدرس خصوصی به تدریس درس زبان مشغول هستم. تجربه به من نشان داده است که اکثر دانش آموزان در پایه های مختلف تحصیلی برای درس زبان نیاز به معلم خصوصی دارند. از آنجایی که زبان انگلیسی درسی است که در صورت عدم تکرار زود به فراموشی سپرده می شود و بیشتر دانش آموزان تنها در ساعات درس به یادگیری این زبان مشغول می شوند و به همان ساعت های کلاسی اکتفا می شود، یادگیری زبان…

بیشتر بخوانید »
بستن