تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مرکز تهران

دبیران

الناز جوادیان | معلم تدریس خصوصی زبان دهم در منزل

الناز جوادیان هستم، معلم تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل، دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، 9 سال است که به عنوان دبیر زبان انگلیسی به تدریس مشغول هستم. یادگیری زبان انگلیسی یک امتیاز مثبت در جامعه ما محسوب می شود، بسیاری از مشاغل هنگام استخدام اولویت را به افرادی می دهند که به زبان انگلیسی مسلط هستند و یا حداقل با این زبان آشنایی دارند. بنابراین می توان گفت که یادگیری زبان انگلیسی برای دانش آموزان بسیار با اهمیت است. این که اکثر دانش آموزان در یادگیری زبان انگلیسی دچار مشکل هستند به ضعف سیستم آموزشی کشور ما…

بیشتر بخوانید »
بستن