کلمات ضروری ایتالیایی

برای آشنایی همراهان و مخاطبان علاقه مند به یادگیری زبان ایتالیایی در این قسمت با کلمات ضروری ایتالیایی برای آشنایی در خدمت شما هستیم.

در این جدولی که برای شما عزیزان آماده کردیم لغاتی که برای آشنایی در زبان ایتالیایی به آنها نیاز پیدا می کنید قرار داده شده است.

برای مثال :

اگر بخواهید بدانید معرفی خودتان به زبان ایتالیایی چگونه است

اگر بخواهید در مورد این که کجا سکونت دارید به زبان ایتالیایی سوالی بپرسید

و یا این که همکار و یا هم دانشگاهی خود را به زبان ایتالیایی معرفی کنید

اگر می خواهید بدانید چگونه به زبان ایتالیایی کسی را نوشیدنی مهمان کنید و یا او را به سینما و یا رستوران دعوت کنید

اگر می خواهید با کسی قراری را هماهنگ کنید و نمی دانید چگونه آن را به زبان ایتالیایی با تلفظ صحیح بیان کنید و چندین مورد دیگر …

بیشتر بدانید: احوالپرسی به زبان ایتالیایی

 

اون کیه؟ کی ئِه کوئِستُو

Ki e kouesto

Chi è questo
دوست من است (مذکر) ئه میُو اَمیکوُ

E miyo amiyko

È mio amico
دوست من است (مونث) ئه میا اَمیکا

E miya amiyka

È mia amica
شما کجا سکونت دارید؟ لِ یی دُووهِ اَبیتا

Leiy dove abiyta

?Lei dove abita
در یک مجتمع در حومه این ئون کوُمپلهِ سسو این پرِهِ فِه ریا

Iyn oun komplesso preferiya

In un complesso in periferia
این دختر را می شناسید؟ کوُنُوش شِه کوئِستا راگاتسا

Konoshe kouesta ragatsa

?Conosce questa ragazza
بله او را میشناسم سی لا کوُنوُس کوُ

Siy la konosko

Sì la conosco
همکار من است (مذکر) ئِه میوکول لهِ گا

E miyo kollega

È mio collega
او هم دانشگاهی من است (مذکر) ئِه میوُ کوُمپانیودِل ئونی وِرسی تا

E miyo kompanyo dellouniyversiyta

È mio compagnia di scuola
خیلی خوشبختم سونومولتولیه تو

Sono molto liyeto

Sono molto lieto
شما خیلی با محبت هستید لِ ئی ئِه موُلتوُ اَف فِتوزا

Leiy e molto affettouoza

Lei è molto affettuosa
اسم شما چیست؟ کومِهُ سی کیاما

Kome siy kiyama

?Come si chiama
من علی هستم، شما؟ می کیاموُ علی ئِه لیِ

Miy kiyamo Ali e leiy

?Mi chiamo Ali è lei
می توانم نوشیدنی مهمانتان کنم؟ لهِ پوُسسوُ ئوُ فریرهِ دابِرهِ

Le posso offriyre da bere

?Le posso offrire da pere
چرا که نه! با کمال میل کوُمهِ نوُوُلنتیهِ ریِ

Kome no volentiyeri

Come no volentieri
کجا همدیگر را ببینیم؟ دُوهِ چی وِدیامُو

Dove chiy vediamo

?Dove ci vediamo
ببخشید، دوشیزه می توانم کاری برایتان بکنم؟ می اِسکوزی سی نیورینا پُوسُوئِه سِره ئوتیلهِ

Miy skouzi siynyoriyna posso ?essere outiyle

?Mi scusi signorina posso  essere utile
می توانیم فردا همدیگر را ببینیم؟ چی پُوسسیاموُوِدِرهِ دوُمانی

Chi possiamo vedere domaniy

?Ci possiamo vedere domani
برای چه کاری؟ اَفاره

A fare

?A fare
برای رفتن به سینما پِر اَندارهِ چیِنما

Per andare a chiynema

Per andare e chinema
ساعت نه خوبه؟ وابِنهِ اَل لهِ نوُوهِ

Va bene alle nowe

?Va bene alle nove

 

این مطلب کلمات ضروری ایتالیایی برای آشنایی کاملا” مناسب شما خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن