داستان کوتاه انگلیسی جغد و موش با ترجمه فارسی

داستان کوتاه انگلیسی جغد و موش یک داستان کوتاه آموزنده انگلیسی برای تقویت زبان است

این قبیل داستان ها روی بالا رفتن مهارت خواندن و نوشتن (Reading and writing) زبان آموزان تاثیر زیادی می گذارد

برای کودکان نیز از این جهت مناسب است که آنها با شنیدن این داستان ها هم نکات آموزنده ای را یاد می گیرند
و هم روی بالا رفتن تقویت مهارت شنیداری آنها تاثیر مستقیم می گذارد

در واقع می توان گفت این داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای کودکان بسیار مناسب است و به
دلیل ساده بودن این داستان ها در ذهن کودکان باقی می ماند

داستان انگلیسی جغد و موش با ترجمه فارسی

داستان جغد و موش ها

روزگاری یک جغد دانا زندگی میکرد، او لانه اش را در تنه یک درخت توخالی ساخته بود. او هر روز به درختی خاص   پرواز میکرد ، غذایش را بر میداشت و به خانه اش باز میگشت و به آرامی از خوردن غذایش لذت میبرد.

یک روز پرنده های دیگر از او پرسیدند که چگونه به آسانی غذا به دست می آورد.

جغد دانا گفت : ” روزی در حال پرواز بودم ، در میانه راه موش هایی دیدم که در کنار یک تنه درخت پوسیده بودند. تنه درخت پر از حشرات و موش بود. وقتی سعی کردم موش ها را بگیرم آنها خیلی سریع به سمتی گریختند، پس من به یک ایده جدید فکر کردم. هر روز شروع کردم به تغذیه موش ها با گندم، موش ها چاق و سرزنده شدند. بعد از آن شروع کردم به گاز گرفتن و کندن پاهایشان.

پرندگان فهمیدند که موش های بدون پا دیگر نمیتوانند بدوند، آنها هر روز منتظر بودند تا جغد برایشان گندم بیاورد. و جغد  بسیار وفادارانه هر روز برایشان غذا میبرد.

او هر روز یکی از موش ها را برداشته و با خود به خانه میبرد و آن را می خورد. به این ترتیب جغد هر روز غذای چاق و چله ای میخورد که انتظارش را میکشید. و او هرگز نیاز نداشت تا برای جستجوی غذا جایی برود.

همیشه  برنامه های عاقلانه داشته باشید تا زندگی آینده را آسان کنید.

بستن